2019 Yılı Şeffaflık Raporu

Kuruluşumuzun Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) denetimine yetkisi olmakla birlikte 01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemi içerisinde KAYİK denetimi gerçekleştirmediği için, 2019 yılı için şeffaflık raporu hazırlama zorunluluğu bulunmamaktadır.