Bağımsız Denetim Hizmetleri

BM Bağımsız Denetim A.Ş. müşterilerine gerek KGK, SPK ve EPDK tarafından yapılmış olan ulusal düzenlemelere, gerekse uluslararası düzenlemelere ve HLB International tarafından belirlenmiş olan standartlara uygun şekilde ve müşterilerinin gereksinimlerini de dikkate alarak bağımsız denetim hizmeti sunmakta ve raporlama yapmaktadır. Bu çerçevede sunulan hizmetler şunlardır:

– Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunca yapılan düzenlemelere uygun bağımsız denetim,

– Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) standartlarına uygun olarak kuruluşların denetimi,

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) standartlarına uygun olarak kuruluşların denetimi,

– Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) uygun olarak kuruluşların denetimi,

– Amerikan Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’na (US GAAP) uygun olarak kuruluşların denetimi,

– Konsolide ve kombine (birleştirilmiş) finansal tablo ve dipnotların hazırlanması,

– Finansal analiz,

– Risk tespiti ve değerlendirmelerine ilişkin analiz.