Vergi Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri

Şirketimiz, BM Vergi Danışmanlığı YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. bünyesinde yer alan kıdemli ve tecrübeli müşavirlerin de katkısıyla geniş kapsamı bir vergi danışmanlığı ve Yeminli Mali Müşavirlik hizmeti sağlamaktadır. Bu kapsamda sunulan hizmetler şunlardır:

– Yeminli mali müşavirlik tasdik hizmetleri,

– Kurumlar vergisi beyannamesi tasdik (tam tasdik) hizmeti,

– Katma değer vergisi (KDV) iadesi ve mahsup işlemleri,

– Transfer fiyatlandırmasına ilişkin danışmanlık hizmeti,

– Uluslararası vergi danışmanlığı,

– Vergi mevzuatı uygulamaları danışmanlığı ve vergi planlaması,

– Vergi uyuşmazlığı ve vergi davaları ile ilgili danışmanlık,

– Vergi uzlaşmalarına yönelik danışmanlık,

– Vergisel denetim ve revizyon,

– Satın alma, birleşme, devir ve tasfiye işlemleri,

– Kambiyo mevzuatı danışmanlığı,

– Yabancı sermaye ve yabancı personel izinleri,

– Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler,

– Sermaye artışının tespiti raporları.