İç Kontrol Hizmetleri

İç kontrol sisteminin ve uygulamasının gözden geçirilmesi ve yönetime raporlanması sağlam bir iç kontrol sistemi ve bu sistemin şirket yönetimince öngörülen şekilde uygulanması her şirketin başarısında önemli rol oynayan bir husustur.

BM Bağımsız Denetim A.Ş. bünyesinde yer alan deneyimli uzmanlarımız, talep halinde, müşterilerimizin iç kontrol sisteminin sağlam olup olmadığını gözden geçirip öngörülen şekilde çalıştırılıp çalıştırılmadığını denetler, zayıflıklar ve uyulmayan iç kontrol kuralları hakkında çözüm önerileriyle birlikte raporlama yapar.