Due-Diligence Hizmetleri

Devir veya satın alınması düşünülen bir şirket için hazırlanacak durum tespit raporu o şirketin olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyar. Bu özel amaçlı rapor hazırlamadan devir veya alım kararı vermek mümkün değildir. BM Bağımsız denetim A.Ş.; gerek alıcı taraf için gerekse satıcı taraf için finansal, vergisel, hukuksal due-diligence hizmeti sunmaktadır.