Hile Denetimi Hizmetleri

BM Bağımsız Denetim A.Ş., hileyi önleme, araştırma ve işletmeye verilen muhtemel zararın tespit edilmesini kapsayan hile denetimi hizmeti sunmaktadır.

Hile denetiminin konusunu oluşturan hile, bir şirket çalışanının, şirketin kaynaklarını ve varlıklarını kasıtlı olarak uygun olmayan bir biçimde kullanarak veya ele geçirerek haksız kazanç sağlaması olarak tanımlanmaktadır.

Hile denetiminin amacı, işletmedeki çalışanların, kendilerine yasa dışı bir yarar sağlamak amacıyla, işletmeyi zarara uğratıp uğratmadıklarının tespitidir.

İşletmelerde yapılan hileler hem sıklık açısından, hem de tutar açısından giderek artmaktadır.

Türkiye’de işletmelerin yıllık gelirlerinin %8-%10’unu kaybetmelerine yol açan hilelerin ortaya çıkarılabilmesi bir hayli zor olup, uzman yardımını zorunlu kılmaktadır. Personelin kıdemi arttıkça, hile ihtimalinin artması da hilelerin ortaya çıkarılmasını zorlaştırmaktadır. Yapılan araştırmalar, hilelerin %70’lik kısmının, en az 4 yıl ve üzeri çalışanlar tarafından yapıldığını ortaya koymaktadır.